Informacje o dotacji UE

Beneficjent:

IQ4 Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tytuł projektu:

Wdrożenie systemu B2B prowadzące do usprawnienia realizowanych procesów biznesowych z partnerami firmy IQ4 Poland Sp. z o.o.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy IQ4 Poland Sp. z o.o., a podmiotami współpracującymi – dostawcami, odbiorcą, partnerami serwisowymi. Dzięki nowemu systemowi B2B wszystkie zachodzące między firmami procesy będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Bezpośrednim efektem wdrażanego systemu B2B, będzie osiągnięcie maksymalnego skrócenia czasu realizacji zamówienia dla biznesowych partnerów IQ4 Poland Sp. z o.o. System B2B opiera się na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu:

  1. Proces zarządzania relacjami z partnerem biznesowym
  2. Proces produkcji
  3. Proces rozliczeń finansowych
  4. Proces serwisowy obejmujący rejestracje i obsługę gwarancji oraz reklamacje i naprawy
  5. Proces zarządzania logistyką i dystrybucją towarów

Podstawowe dane dotyczące projektu:

Okres realizacji: 01-07-2014 do 30-10-2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-02-053/14-00 z dnia 24-06-2014
Wartość projektu: 701 000,00PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 701 000,00PLN
Wartość dofinansowania: 490 700,00PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis: 70%PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ